Як вибрати аудиторські послуги

2-7-2019

Как выбрать аудиторские услуги
Чи потрібен Вам податковий аудит.
Токож хочемо вам порекомендувати аудиторские услуги в киеве
Коли потрібна обов’язкова аудиторська перевірка.
Чим аудит відрізняється від ревізії.
Як правильно вибрати компанію, що надають бухгалтерські послуги.
Значення ведення бухгалтерського обліку корпорації і фірм.
Що таке аудит і навіщо він потрібен.
Грамотне бюджетування як погляд у майбутнє компанії.
Плюси і мінуси аутсорсингу бухгалтерії.
Як вибрати правильну аудиторську компанію.
Новели МСФЗ або просто про складне.
Чим загрожує фірмі негативне аудиторський висновок.
Чи можна самостійно провести аудит у відділі кадрів.
Які наслідки видачі аудитором негативного висновку.
У багатьох виникає питання “що перевіряють аудиторські фірми. “, а зокрема, які завдання виконує аудитор. Суть роботи аудиторської компанії полягає в об’єктивній перевірці звітності економічного суб’єкта. В окремих ситуаціях може бути проведено аудит інших документів.
Під достовірністю та правильністю документації розуміється ступінь точності даних, що знаходяться в ній, які в подальшому можуть використовуватися для формування правильного висновку про діяльність економічного суб’єкта і прийняття управлінських рішень на основі наявних даних.
В якості користувачів бухгалтерської звітності постають особи, які зацікавлені в отриманні інформації про даному економічному суб’єкті.
Проведення оцінки рівня фінансової звітності та внутрішнього контролю.
Надання допомоги керівником організації, що проявляється в якості розробки рекомендацій з вирішення наявних проблем та їх виправлення.
Проведення перспективного аналізу, що сприяє орієнтувати підприємство на майбутні події.
Знаходження резервів для подальшого росту фінансових ресурсів компанії.
Виконання перевірки у сфері оподаткування, а саме відповідність законодавству.
Твердження, що перевірена документація є достовірною або констатація того факту, що вона недостовірна.
Аудиторський процес можна поділити на обов’язковий і ініціативний. Кожен з них має свої цілі. Наприклад, обов’язковий аудит являє собою перевірку і підтвердження законності господарських операцій, правильність їх відображення у документах. Ініціативний аудит прагне виділити недоліки у веденні документації і надати допомогу для усунення даних недоліків.