Економічна сутність аутсорсингу в період глобалізації

5-19-2017

ит аутсорсинг
Сьогодні практично кожен суб’єкт бізнесу активно користується можливістю передачі частини бізнес-процесів на обслуговування сторонньою організацією. Це і називається аутсорсингом. Даний термін походить від трьох англійських слів: «outer», «source», «using» і дослівно перекладається як «використання зовнішнього ресурсу». Пропоную вам якісній ит аутсорсинг .

Професійна підтримка працездатності підприємства проводиться на постійній (від 1 року) основі і несе безперебійний характер. Цим аутсорсинг відрізняється від сервісних разових послуг. Видів використання зовнішніх ресурсів безліч — по суті, будь-який бізнес-процес можна передати на аутсорсинг: бухгалтерія, IT, офісні потреби, транспорт, комунікації, реклама, безпека і так далі.

Керівнику підприємства слід бути готовим прийняти та недоліки використання зовнішніх ресурсів, такі, як: незнання місцевої специфіки, низький професіоналізм, підвищені ризики і нечіткість правил ведення бізнес-процесів цілком можуть стати причиною не тільки збитків, але і банкрутства підприємства в цілому. Довірити бізнес іншій фірмі не так-то просто: виникає безліч організаційних, фінансових, правових та технічних питань.

Аутсорсинг і глобалізація — це два процеси, які найтіснішим чином пов’язані між собою. Аутсорсинг є одночасно і інструментом і формою глобалізації світової економіки. Ось уже кілька десятиліть аналітики спостерігають за тим, як розширюються сфери застосування аутсорсингу, виділяючи як позитивні, так і негативні наслідки його впливу на процес розвитку на всіх рівнях: національному, регіональному і глобальному. Розгляду цієї проблеми і присвячена дана стаття.

Місце аутсорсингу у глобалізації економічних процесів

Глобалізація, на думку деяких теоретиків, почала свій хід аж ніяк не в кінці 20-го століття. Так, Римська імперія ще в період античності на Середземномор’ї успішно переплела культури і розділила працю, а в середні століття голландська Ост-Індська компанія стала першою міжнародною компанією. Отже, глобалізації вигідна по суті, і розвиток комунікацій, зростання торгівлі та інвестицій тому сприяють.

У 20-му столітті економічна глобалізація активно розвивалася, чого не могли перешкодити навіть глобальні конфлікти. Певні відкат був відзначений тільки в 1930-і і 1940-і роки. Під впливом Великої депресії західні держави ввели високі імпортні мита [1], а потім почалася Друга світова війна. Однак після війни почався експонентний ріст глобальних відносин, чому неабиякою мірою сприяли технологічні інновації в галузі транспортних та електронних комунікацій, зростання швидкості товарних перевезень і усунення торговельних бар’єрів. Генеральна угода з тарифів і торгівлі [2], потім СОТ (з 1995 року), створення Євросоюзу та Північноамериканської зони вільної торгівлі збільшили політичний вплив підприємств з елементами загального економічного простору в світових масштабах.

Наприклад, Генрі Форд, який створив найбільшу глобальну міжнародну транснаціональну корпорацію, де будь-який продукт створювався фірмовими зусиллями без залучення зовнішніх консультантів і постачальників, включаючи такі перли, як покупка частини бразильській території під каучукові плантації, врешті-решт прийшов до висновку, що спеціалізовані фірми виконують найважливіші функції нітрохи не гірше, якщо не краще, ніж його власний управлінський апарат, а за якістю робіт і витрат такі фахівці часто залишали позаду фордівські підрозділу. Незабаром незалежні фірми стали повноцінними учасниками постачальницько-збутової мережі Форда, а стратегія змістилася від контролю на основі власності до контролю на основі управління партнерами. Це дозволило зосередитися на розвитку ключової сфери компетенції — виробництві.

Однак компанії типу «Форд» зіткнулися з несподіваними проблемами при побудові своїх глобальних мереж. Це — різного роду перешкоди, включаючи особливості національного менталітету, законодавчі обмеження, технологічні відмінності, і інші бар’єри, з якими стикаються сучасні компанії, що прагнуть винести своє виробництво за межі країн базування. Ці труднощі і проблеми свідчення того, що в сучасному світі жодна фірма не може бути самодостатньою.

Аутсорсинг вигідний підприємцям, і без використання послуг компетентних сторонніх компаній вести бізнес не представляється можливим. Європа і США пішли далі і перевели виробництво в Китай, де дешева і працьовита робоча сила цілком здатна виробляти товари на необхідному рівні якості: від найнижчого до престижного.

Отже, причиною застосування аутсорсингу у глобальних відносинах став пошук вигоди, здешевлення собівартості виробництва та знаходження нових ринків збуту, раніше недоступних в силу природних причин.

З кожним роком глобальні корпорації щільніше використовують зовнішні ресурси, особливо налягаючи на застосування дешевої робочої сили різної кваліфікації: від простих робітників до мега-фахівців.

Реалізація в сферах діяльності глобального характеру

Тепер можна перейти до аналізу тенденцій аутсорсингу в різних напрямках бізнес-процесів. Як відомо, російські компанії з небажанням поширюють корпоративну інформацію, тим не менш, судячи з прес-релізами та заяв постачальників послуг аутсорсингу, зовнішньому виконавцеві можуть бути передані практично будь-які функції підприємства. У Росії найбільшим попитом аутсорсингу користуються сфери ІТ, фінансів, управлекния персоналом, маркетингом і логістикою.

Додатковим фактором залучення аутсорсингових компаній став законодавчий — наприклад, пайовий фонд зобов’язаний використовувати аудитора і керуючу компанію для обліку, контролю та управління активами. Далеко ходити непотрібно — аудиторські перевірки знайомі кожному керівнику підприємства будь-якого рівня.

ІТ-аутсорсинг

ІТ-аутсорсинг — це передача сторонній організації функцій з обслуговування інформаційних потреб підприємства. Мається на увазі, що аутсорсер адаптує досвід і знання в області інформаційних систем і технологій, враховуючи конкретний бізнес замовника, і використовує їх в інтересах замовника за плату, обумовлену сло-жившейся вартістю послуг.

Малюнок 1. Структура ринку IT-аутсорсингових послуг

Слід сказати, що «функції з обслуговування інформаційних потреб підприємства — поняття дуже широке і може включати в себе досить різноманітний спектр і обсяг послуг, показаної на малюнку 1. Відповідно до досліджень компанії Andersen Consulting, що знайшли відображення у доповіді «Рік 2010: проектування фірми майбутнього» (Economist Intelligence Unit & Andersen Consulting), ІТ-аутсорсинг стане користуватися все більшою популярністю.

Очікується, що його розвиток буде найбільш інтенсивним в області телекомунікацій, де в найближчі роки їм скористаються 62% підприємств і в області інформатики — 58%.

Фінанси

Найбільше поширення аутсорсинг фінансів отримує в бухгалтерії та фінансової звітності. Форми співробітництва можуть бути досить різноманітні, починаючи від формування «нульової звітності» та до регулярного щоденного співробітництва.

Бухгалтерська контора може взяти на себе всі функції бухгалтерії підприємства до виконання банківських платежів і виставлення первинних документів контрагентам. Що не виключає можливості побудови складних бізнес-процесів з використанням як зовнішніх компаній, так і власних співробітників для досягнення максимальної ефективності.

Не варто плутати аутсорсинг бухгалтерії з залученням позаштатного бухгалтера. Як зазначалося на початку статті, аутсорсингу притаманна передача регулярних функцій, а залучення позаштатного спеціаліста розцінюється як передача епізодичних робіт конкретному виконавцю.

Тривогу великих корпорацій викликають побоювання за збереження фінансової інформації, за правильність ведення фінансової та податкової звітності в регулюючі органи. Так, великі аутсорсингові компанії володіють компетенцією і несуть відповідальність перед замовником за правильність та своєчасність надання інформації. Тим не менш, саме фінансовий відділ і бухгалтерія замовника відповідають перед державою за правильність і своєчасність звітності. Як наслідок, міжнародні корпорації в Росії неохоче йдуть на такий аутсорсинг, вважаючи за краще вести бухгалтерію самостійно.

Управління персоналом

Набагато охочіше великі замовники йдуть на угоду зовнішнього управління персоналом, особливо в частині найму та пошуку нових співробітників (HRO, Human Resources Outsourcing). Прикладами компаній, що надають послуги з підбору та найму персоналу є різні кадрові агентства. Постачальників комплексних послуг аутсорсингу у сфері управління персоналом та кадрового адміністрування в Росії значно менше, ніж у розвинених країнах Європи та Північної Америки.

Маркетингові комунікації

Класичним прикладом аутсорсингу бізнес-процесів є аутсорсинг процесів у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і, зокрема, аутсорсинг обробки телефонних викликів і передача на сторону колл-центрів. Багато західні компанії використовують саме цей тип аутсорсингу, розміщуючи колл-центри в місцях з дешевою робочою силою, найчастіше, в інших країнах (Індія і Пакистан).

Лідируючим постачальником послуг колл-центрів є Індія, здатна надати західним компаніям прийнятну якість за низькими цінами (за рахунок дешевої робочої сили). Досить часто колл-центри розміщуються в країнах Східної Європи, а також в деяких арабських державах (наприклад, в Єгипті).

Аутсорсинг колл-центрів в Росії також достатньо поширений, проте має іншу специфіку. Вимоги до володіння російською мовою практично виключають розміщення колл-центрів в далекому зарубіжжі і навіть в деяких країнах СНД. Тому багато компаній воліють переносити центри обслуговування клієнтів в російські провінційні міста з більш дешевою робочою силою в порівнянні з московським регіоном.